New Page 1

    HİZMET STANDARTLARI / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Standartları
Sıra No Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
1 İmar Çapı, İmar Durumu
ve
Yol Kotu
1- Dilekçe
2- Aplikasyon Krokisi
3- Tapu Fotokopisi
4- Vekaletname (Başvuran Tapu Sahibi Değilse)
5- Makbuz
15 GÜN
2 Yapı Ruhsat İşlemi

1- Dilekçe
2- Aplikasyon Krokisi
3- İmar Çapı
4- Yol Kotu
5- Tapu Tescil Belgesi
6- Yola Katılım Harcı
7- Bina İnşaat Harcı
8- Bağımsız Bölüm Listesi
9- Onaylı m2 Cetveli
10- Mal Sahibi Bilgileri
11- Vekalet (Varsa)
12- Yapı Müteahhidi Bilgileri
13- 2 Adet Mimari Proje
14- Numarataj

15 GÜN
3 Yapı Kullanma İzin 
Belgesi İşlemi
1- SGK İlişiksizlik Belgesi
2- Yapı Denetim Raporu veya Fenni Mesul Raporu
3- Asansör Ruhsatı
4- Sığınak Raporu
5- Telekom Ankastre Vizesi
6- Numarataj Yazısı
7- Malmüdürlüğü İskan İlişik Kesme Yazısı
8- Cins Tahsisli Tapu Fotokopisi
9- İtfaiye Raporu
10- Doğalgaz Tesisat Kontrol Raporu
11- İmza Sirküleri
12- Yapı Kullanma İzin Belgesi Harcı
13- Metrekare Cetveli
14- Yapı Müteahhidine Ait Vergi Borcu Yoktur Yazısı
15 GÜN
4 Hakediş Düzenlenmesi 1- Hesap İcmali
2- Fatura
3- Proje Kontrol Çizelgesi
4- Damga Vergisi
5- Personel Bildirgesi
6- YIBF Belgesi Fotokopisi
7- Sözleşme Fotokopisi
8- Dekont
9-Ruhsat Fotokopisi
10- TSE'li Malzeme Kullandıklarına Dair Belge
11- Tutanaklar 
12- İş Bitirmelerde Asansör Raporu
13- İş Bitirme Tutanağı
14- Teknik Rapor
15- İmalat Tamamlama Tutanakları
15 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

 

 

 

New Page 1

 

 

 

New Page 1

BAŞKAN KURUMSAL YAPI EVREN'E BAKIŞ HİZMETLERİMİZ HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM
           
 > Başkan'ın Özgeçmişi
 > Başkan'ın Halka Mesajı
 > Başkan'a Mesaj
 > Fotoğraflar
 > Basında Başkan
 > Başkan'ın TV Programları

 

> Başkan
> Başkan Yardımcıları
> Belediye Encümeni
> Belediye Meclisi
> Meclis Üyeleri
> Komisyonlar
> Hizmet Birimleri
> Evren Tarihi
> Kaymakamlık
> Resmi Kurumlar
> Muhtarlıklar
> Mahallelerimiz
> Önemli Telefonlar
> Sosyal Tesisler
> Evlendirme İşlemleri
> Cenaze İşlemleri
> İmar İşlemleri
> Vergi İşlemleri
> Zabıta Hizmetleri
> Sosyal Hizmetler
> Haberler
> Fotoğraflar
> Videolar
> Etkinlikler
> Sanal Kabristan
> Önemli Linkler
> Bilgi Edinme
> İletişim Bilgileri
> İletişim Formu
 
 

 

 

Tüm Hakları Saklıdır ©  I  2019 Evren Belediyesi