New Page 1

    VERGİ İŞLEMLERİ
 


Emlak Vergisi İşlemleri

Gereken belgeler: Tapu fotokopisi ve kimlik fotokopisi.

Belediyemiz Emlak Vergisi Servisi'nde yapılan iş/işlemler, aşağıdaki gibidir ;

Yeni satın alınan gayrimenkullerle ilgili tarh ve tahakkuk işlemleri yapılmaktadır. Yeni gayrimenkul satan alan kişi tapu fotokopisi, kimlik fotokopisi, maliye vergi numarası, iskan raporu ve m² cetveli ile Emlak Vergisi servisimize müracaat ederek kendisine emlak numarası verilerek beyan kabul işlemi yapılmaktadır.

Tapu Tahsis Belgesi olup imar çalışmaları sonucunda imar tapusunu alan şahıslar yeni aldıkları tapu ile Emlak Vergisi servisimize müracaat ederek değişiklik bildirimi vermeleri gerekmektedir.

Yeni İnşaata Başlanan Arsalar için mükellefler, inşaata başlama ruhsatı veya mahalle muhtarlarından alacakları yıkım yazısı neticesinde arsaları üzerinde bulunan eski binalarının yıkımı yapılmaktadır.

İskan raporu alan binalar ise Emlak Vergisi servisimize müracaat ederken,; m² cetveli, iskan raporu ve kat irtifak tapusu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Vefat Eden mükelleflerimizin vefat tarihinden itibaren üç ay içinde iştirakçileri veraset ilamı, tapu fotokopisi ile servisimize müracaat etmeleri halinde gerek iştirakçikler adına gerekse kendi paylarına düşen hisse miktarı kadar bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Kendi adlarına kayıtlı gayrimenkulleri satan mükelleflerimiz dosyalarından kayıtlarının kapatılması için satın alan kişinin tapu fotokopisi ile Emlak Vergisi servisimize müracaat etmeleri gerekmektedir.

Emekli indiriminden faydalanmak isteyen mükelleflerimiz gerekli evrakları tamamlayarak Emlak Vergisi servisimize müracaat etmeleri halinde müracaat tarihinden itibaren emekli indiriminden faydalanabileceklerdir.

Not : Mükelleflerimizin iş ve işlemlerinin daha hızlı ve sağlıklı yürüyebilmesi için kimlik fotokopileri, tapu fotokopileri, maliye vergi numarası, iskan raporu, m² cetvelini getirmeleri önemle rica olunur.

--------------------------------------------------------------------------------

Çevre ve Temizlik Vergisi İşlemleri

Gereken belgeler:

Şahıslar için:

1-Yeni İşe Başlayanlar İçin: İşe Başlama Vergi Levhası, Kira Kontratı, ve Kimlik Fotokopisi.

2-Adres Değişikliği: Adres değişikliği Yoklama Tutanağı, Vergi Levhası, Kira kontratı.

3-Kapanış: Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesinden almış olduğu Kapama Yazısı.

Şirketler için:

1-Yeni İşe Başlayanlar İçin: İşe başlama tarihi yazan Vergi Levhası ya da Ticaret Sicil Gazetesi, Kira Kontratı.

2-Ünvan Değişikliği: Ünvan değişikliği Gazetesi.

3-Kapama: Kapanış Gazetesi, Tasdikli defterin Sureti (Kapanışı belirten suret).

--------------------------------------------------------------------------------

İlan ve Reklam Vergisi İşlemleri

Gereken belgeler:

Şahıslar için:

1-Yeni İşe Başlayanlar İçin: İşe Başlama Vergi Levhası, Kira Kontratı, ve Kimlik Fotokopisi.

2-Adres Değişikliği: Adres değişikliği Yoklama Tutanağı, Vergi Levhası, Kira kontratı.

3-Kapanış: Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesinden almış olduğu Kapama Yazısı.

Şirketler için:

1-Yeni İşe Başlayanlar İçin: İşe başlama tarihi yazan Vergi Levhası ya da Ticaret Sicil Gazetesi, Kira Kontratı.

2-Ünvan Değişikliği: Ünvan değişikliği Gazetesi.

3-Kapama: Kapanış Gazetesi, Tasdikli defterin Sureti (Kapanışı belirten suret).

Not : İlan ve Reklam Vergisinde geriye dönük beyan olmaz. Metre kare , ışıklı ve ışıksız türlere göre işlem yapılır, " Farklı durumlarda ekstra belgeler istenebilir, (Ortaklıklar vb. durumlarda...)

 

 

 

 

 

 

New Page 1

 

 

 

New Page 1

BAŞKAN KURUMSAL YAPI EVREN'E BAKIŞ HİZMETLERİMİZ HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM
           
 > Başkan'ın Özgeçmişi
 > Başkan'ın Halka Mesajı
 > Başkan'a Mesaj
 > Fotoğraflar
 > Basında Başkan
 > Başkan'ın TV Programları

 

> Başkan
> Başkan Yardımcıları
> Belediye Encümeni
> Belediye Meclisi
> Meclis Üyeleri
> Komisyonlar
> Hizmet Birimleri
> Evren Tarihi
> Kaymakamlık
> Resmi Kurumlar
> Muhtarlıklar
> Mahallelerimiz
> Önemli Telefonlar
> Sosyal Tesisler
> Evlendirme İşlemleri
> Cenaze İşlemleri
> İmar İşlemleri
> Vergi İşlemleri
> Zabıta Hizmetleri
> Sosyal Hizmetler
> Haberler
> Fotoğraflar
> Videolar
> Etkinlikler
> Sanal Kabristan
> Önemli Linkler
> Bilgi Edinme
> İletişim Bilgileri
> İletişim Formu
 
 

 

 

Tüm Hakları Saklıdır ©  I  2019 Evren Belediyesi