New Page 1

    HİZMET STANDARTLARI / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 
Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmet Standartları
Sıra No Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
1 Emlak Beyanı 1- Tapu Fotokopisi
2- Emlak Bildirimi
3- Şahıslar İçin Kimlik Fotokopisi, Şirketler İçin Faaliyet Belgesi ve İmza Sirküleri
4- İntikaller İçin Veraset İlamı Sureti, Ölen Kişinin Nüfus Kaydı, Dilekçe
5- Emlak Vergisi ile İlgili Muafiyetlerde Emekli, Hiçbir Geliri Olmayan, Özürlü, Gazi v.s Olduklarını Belgeleyenlere Ait Kimlik Fotokopisi ve Dilekçe
20 DAKİKA
2 Çevre Temizlik Beyanı 1- Çevre Temizlik Vergisi Bildirim Formu
2- Kimlik Fotokopisi
15 DAKİKA
3 İlan Reklam Vergisi Beyanı 1- İlan Reklam Vergisi Beyanname
2- Kimlik Fotokopisi
3- Reklam Faturası Fotokopisi veya Çalışma Ruhsatı Fotokopisi (30 Nisan'dan Sonraki Başvurular)
15 DAKİKA
4 Eğlence Vergisi Beyanı 1- Beyanname
2- Kimlik Fotokopisi
3- Vergi Levhası Fotokopisi
4- Çalışma Ruhsatı Fotokopisi
15 DAKİKA
5 Asker Aile Yardımı 1- Dilekçe
2- Kimlik Fotokopisi (Askerin veya Müracaat Edenin)
3- Banka Hesap Numarası
4- Fatura (Elektrik, Su, Telefon)
5- Muhtarlıktan Askerin Bakmakla Yükümlü Olduğuna Dair Belge
1 GÜN
6 Hakediş Ödemesi 1- Fatura
2- Vergi Dairesi ve SSK Borcu Yoktur Yazısı
3- Taahhüt Dosyası
4- Hakediş Raporu
5- SGK Tahakkuk Fişi ve Sigortalı Hizmet Listesi
6- Hizmet Alımlarında Ücret Bordrosu
7- Yüklenicinin Banka Hesap Numarası
2 GÜN
7 Yapı Denetim Ödemeleri 1- Ticari Sicil Gazetesi
2- İmza Sirküleri
3- Vekaletname (Firma Yetkilileri Haricindeki Kişilerden)
4- Kimlik Fotokopisi
5- İlgili Müdürün Hakediş Yazısı (Ödeme Talimatı)
6- Banka Hesap Numarasını Bildirir Dilekçe
1 GÜN
8 Kesin ve Geçici Teminat Ödemeleri 1- Şahıslar İçin Kimlik Fotokopisi, Şirketler İçin Vekaletname, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Fotokopisi ve Kaşe
2- Teminat Makbuzu Aslı
10 DAKİKA
9 Su Güvencesi Ödemesi 1- Dilekçe
2- Suyun Kapandığına Dair Makbuz
3- Güvence Makbuzu
4- Banka Hesap No
1 GÜN
10 Sicil İşlemleri 1- Kimlik Fotokopisi 10 
DAKİKA
11 E-Bilgilendirme 1- Dilekçe (E-Posta)
2- İletişim Bilgisi
2 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

 

 

 

 

New Page 1

 

 

 

New Page 1

BAŞKAN KURUMSAL YAPI EVREN'E BAKIŞ HİZMETLERİMİZ HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM
           
 > Başkan'ın Özgeçmişi
 > Başkan'ın Halka Mesajı
 > Başkan'a Mesaj
 > Fotoğraflar
 > Basında Başkan
 > Başkan'ın TV Programları

 

> Başkan
> Başkan Yardımcıları
> Belediye Encümeni
> Belediye Meclisi
> Meclis Üyeleri
> Komisyonlar
> Hizmet Birimleri
> Evren Tarihi
> Kaymakamlık
> Resmi Kurumlar
> Muhtarlıklar
> Mahallelerimiz
> Önemli Telefonlar
> Sosyal Tesisler
> Evlendirme İşlemleri
> Cenaze İşlemleri
> İmar İşlemleri
> Vergi İşlemleri
> Zabıta Hizmetleri
> Sosyal Hizmetler
> Haberler
> Fotoğraflar
> Videolar
> Etkinlikler
> Sanal Kabristan
> Önemli Linkler
> Bilgi Edinme
> İletişim Bilgileri
> İletişim Formu
 
 

 

 

Tüm Hakları Saklıdır ©  I  2019 Evren Belediyesi